Zájmové činnosti

3 Srp 2015

Výuka anglického jazyka

Napsal uživatel Jaroslava Rousková

Jedenkrát v týdnu nabízíme výuku anglického jazyka kvalifikovanou lektorkou za úplatu. Děti se seznamují hravou formou s cizím jazykem. Prostřednictvím obrázků, písní, pohybových her a metodických listů si děti osvojí slovíčka a obraty v angičtině. Výuka probíha v malých skupinách od 4 do 10 dětí.

Kde: třída MŠ

Cena: 1200,- Kč za pololetí

3 Srp 2015

Výtvarné tvoření

Napsal uživatel Jaroslava Rousková

Ve výtvarném kroužku vedeme děti k tvořivosti, podněcujeme jejich fantazii a představivost, rozvíjíme výtvarné dovednosti a manuální zručnost, seznamujeme děti s novými výtvarnými materiály a netradičními technikami, práci s cihlářskou hlínou, učíme děti zachytit a vyjádřit své pocity a prožitky.

Kde: v keramické dílně

2 Srp 2015

Kroužek tzv. Metody dobrého startu

Napsal uživatel Jaroslava Rousková

Je určen dětem od 5ti let, napomáhá rozvoji vnímání řeči, grafomotoriky, je proto vhodná pro děti s poruchami učení( dyslexie, dysgrafie...). Je to kroužek, při kterém děti nemají čas se nudit. Na začátku každého setkání se seznámí s novou lidovou písní. Vždy se prolíná několik činností - jazykové hry, pohybové cvičení, hry s tělem a vše je zakončeno grafickým cvičením. Svou všestranností je tato metoda dobrou přípravou na vstup dítěte do základní školy.

2 Srp 2015

Pěvecký kroužek Zvoneček

Napsal uživatel Jaroslava Rousková

Děti se zájmem o zpívání mohou navštěvovat pěvecký kroužek, kde prohlubují své pěvecké dovednosti. S naším "Zvonečkem" zpíváme v pečovatelském domě, na slavnostech našeho města a na akcích mateřské školy. Naším záměrem je prohlubovat spolupráci se sousední uměleckou školou a nasměrovat talentované děti do této instituce.

Kde: herna MŠ

Přihlásit se k odběru RSS - Zájmové činnosti