Vítejte!
Víta Nejedlého 769, 537 01 Chrudim

Pěvecký kroužek Zvoneček

Pěvecký kroužek Zvoneček

Děti se zájmem o zpívání mohou navštěvovat pěvecký kroužek, kde prohlubují své pěvecké dovednosti. S naším “Zvonečkem” zpíváme v pečovatelském domě, na slavnostech našeho města a na akcích mateřské školy. Naším záměrem je prohlubovat spolupráci se sousední uměleckou školou a nasměrovat talentované děti do této instituce.