Vítejte!
Víta Nejedlého 769, 537 01 Chrudim

Výtvarné tvoření

Výtvarné tvoření

Ve výtvarném kroužku vedeme děti k tvořivosti, podněcujeme jejich fantazii a představivost, rozvíjíme výtvarné dovednosti a manuální zručnost, seznamujeme děti s novými výtvarnými materiály a netradičními technikami, práci s cihlářskou hlínou, učíme děti zachytit a vyjádřit své pocity a prožitky.

Kde: v keramické dílně