Vítejte!
Víta Nejedlého 769, 537 01 Chrudim

ZAHRADNÍ SLAVNOST na téma „Ptáci našeho okolí“ – 18.10.2023

ZAHRADNÍ SLAVNOST na téma „Ptáci našeho okolí“ – 18.10.2023

Akce pro děti, rodiče, veřejnost, žáky ZŠ Dr.Peška Chrudim.

Cíle projektu:

1.Vztah k přírodě – citlivost k přírodě a schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím.

2.Vztah k místu – znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech, Vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj.

3. Ekologické děje a zákonitosti – pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání, propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem.

4. Environmentální problémy a konflikty – schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní, schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů.

5. Připravenost jednat ve prospěch životního prostředí – znalost základních principů ochrany životního prostředí, znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji, znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí, přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí.

Akce byla podpořena z dotace rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2023.