Vítejte!
Víta Nejedlého 769, 537 01 Chrudim

Informace pro rodiče

Rozloučení

Den otců

Poděkování

Podpora Pasíčka

 

Provoz v naší MŠ

Provoz MŠ je 6:15 do 16:45 hodin. Každé ráno od 6:15 do 7:00 hodin jsou děti spojeny vždy na jedné třídě na podlaží (mění se po 14 dnech). Aktuální informace na šatnách jednotlivých tříd.

Odpolední provoz od 16:00 do 16:45 je vždy na třídě podle služeb učitelek. Tato informace je aktualizována na jednotlivých třídách nebo na info tabuli u schodiště.

Vzdělávací program

Mateřská škola vzdělává děti v programu „Začít spolu“. Ve třídách jsou děti věkově smíšené.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Na jedné lodi světem“.

Školní vzdělávací program je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Aktivně se zapojujeme do dalších programů: Recyklohraní, Zelený ParDoubek, Učíme se venku, Se Sokolem do života, …

Rodiče mají možnost na vývěskách v dětských šatnách sledovat Třídní vzdělávací program ve třídách, takže mohou v rodinné výchově navázat na činnosti v mateřské škole. Dle Školního řádu mají rodiče právo a možnost podílet se na tvorbě Školního vzdělávacího programu, vnášet své připomínky, náměty pro činnost mateřské školy a stát se tak partnery MŠ.