Vítejte!
Víta Nejedlého 769, 537 01 Chrudim

Informace pro rodiče

Provoz v naší MŠ

Provoz školky je každý den od 6:15 hodin na všech odděleních do 16:00 hodin a na jednom oddělení prodloužený provoz od 16:00 do 16:30 hodin.

Zápis do naší MŠ

Zápis bude vyhlašován v květnu, vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte dostanete během 30-ti dnů od ukončení zápisu, nebo si je po dohodě vyzvednete v MŠ sami. Stravné ve výši 35 Kč/ den (přesnídávka, oběd, odpol. svačina) ,děti s odkladem školní docházky 36,- Kč a poplatek na úplatu za vzdělávání ve výši částka 500,- Kč se platí v MŠ v kanceláři ved. školní jídelny nebo bezhotovostním převodem na účet MŠ.

Vzdělávací program

V mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programuNa jedné lodi světem“.

Ve třídách jsou děti věkově smíšené.

Rodiče mají možnost na vývěskách v dětských šatnách sledovat týdenní program ve třídách , takže mohou v rodinné výchově navázat na činnosti v mateřské škole. Dle Školního řádu mají rodiče právo a možnost podílet se na tvorbě Školního vzdělávacího programu, vnášet své připomínky, náměty pro činnost mateřské školy a stát se tak partnery MŠ.

Ve Školním řádu najdete podrobné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které vchází v platnost od 1. 9. 2017.

Dokumenty ke stažení