Vítejte!
Víta Nejedlého 769, 537 01 Chrudim

Školní jídelna

Školní jídelna je součástí mateřské školy.

Zdravý životní styl je součástí každodenního života a tedy i dětí v naší MŠ. Vhodnou skladbou jídelníčku se snažíme dětem zajistit plnohodnotnou a vyváženou stravu a vhodným způsobem formovat stravovací návyky dětí.

Děti do jídla nenutíme, ale dbáme na to, aby každý pokrm ochutnaly a nezůstaly hladové. Při dopolední svačině si děti samy mažou pomazánku na pečivo a zdobí zeleninou. Oběd si také nabírají samostatně, pod dohledem dospělé osoby.

Je zajištěn celodenní pitný režim, kdy je dětem samoobslužným způsobem k dispozici čaj nebo voda.

Součástí ranní svačiny je téměř vždy mléčný nápoj.

Strava v mateřské škole umožňuje dětem ochutnat nové potraviny a pokrmy se kterými se doma nesetkají, proto je dobré děti k tomuto ochutnávání motivovat.

Školní jídelna se řídí vyhláškou MŠMT č.107-2005 Sb. a spotřebním košem, tj. výživovými normami, které jsou sestaveny podle jednotlivých věkových kategorií.