O nás

Naše mateřská školka leží uprostřed staršího sídliště, obklopena ze všech stran rodinnými domky a několika bytovými domy. Nachází se u hlavní silnice, ale přesto je v klidné části města. Asi 40 metrů od školky je zastávka místní dopravy, 100 metrů Penny market. Přes ulici Dr. Peška sousedíme se základní školou a uměleckou školou, která je naším dlouholetým partnerem. V její bezprostřední blízkosti je pediatrická ordinace.

Školka má pavilónovou část, kterou tvoří 4 třídy - ČERVENÁ, MODRÁ, ZELENÁ a ŽLUTÁ třída s kapacitou 108 dětí a hospodářskou budovou s vlastní kuchyní, vlastní předávací stanicí tepla. Budova školky je jednopatrová. Dvě třídy jsou v přízemí, dvě v prvním patře. Děti jsou zařazeny obvykle do homogenních skupin. Mladší docházejí do přízemí a starší věkové skupiny do prvního podlaží. Mateřská školka disponuje s poměrně velkou školní zahradou, která je nově vybavena moderními hracími prvky.

V jednotlivých třídách nabízíme dětem spoustu hraček a didaktického materiálu přiměřených jejich věku. Vybavení nábytkem rovněž odpovídá potřebám dětí. K odpolednímu odpočinku slouží v přízemí plastová lehátka, v horním patře  matrace.

Šatny a sociální zařízení jsou ve všech třídách po rekonstrukci. Vše odpovídá hygienickým normám a zásadám bezpečnosti.

Školkadobře vybavenou dětskou i učitelskou knihovnu, která zajišťuje jak pro děti, tak pro pedagogy dobré studijní zázemí.

V hospodářské budově se nachází kancelář ředitelky MŠ, kancelář školní jídelny, skladu materiálu a potravin. Kuchyň, ve které se vaří pro děti i zaměstnance MŠ je velmi kvalitně vybavena potřebnými spotřebiči a nádobím, které splňuje hygienické a bezpečností normy.


PROVOZ V NAŠÍ MŠ

je od 6:15 hodin na všech odděleních do 16:00 hodin a na jednom oddělení prodloužený provoz od 16:00 do 16:30 hodin.


ZÁPIS DO MŠ bude vyhlašován v květnu, vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte dostanete během 30-ti dnů od ukončení zápisu, nebo si je po dohodě vyzvednete v MŠ sami. Stravné ve výši 35 Kč/ den (přesnídávka, oběd, odpol. svačina) ,děti s odkladem školní docházky 36,- Kč a poplatek na úplatu za vzdělávání ve výši  částka 500,- Kč se platí v MŠ v kanceláři ved. školní jídelny nebo bezhotovostním převodem na účet MŠ.


V mateřské škole pracujeme podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, který je v naší MŠ je při vzdělávání dětí ústředním motivem "NA SPOLEČNÉ LODI".

Ve třídách jsou děti rozděleny podle věku, tím zabezpečujeme v mladších odděleních klidnější, volnější přístup, jednodušší činnosti, naopak ve starších jsou zařazeny děti, na které jsou kladeny větší nároky a tím jsou kvalitně připraveny na vstup do základní školy. Všechny třídy pracují podle již zmíněného RVP, přičemž každá má své zaměření, které je specifikováno podle potřeb věkové skupiny.

Rodiče mají možnost na vývěskách v dětských šatnách sledovat týdenní program ve třídách , takže mohou v rodinné výchově navázat na činnosti v mateřské škole. Dle Školního řádu mají rodiče právo a možnost podílet se na tvorbě Školního vzdělávacího programu, vnášet  své připomínky, náměty pro činnost mateřské školy a stát se tak partnery MŠ.

Ve Školním řádu najdete podrobné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které vchází v platnost od 1. 9. 2017.


V naší školce nabízíme tyto nadstandartní aktivity:

 • výtvarné tvoření
 • logopedické chvilky
 • metoda dobrého startu
 • pěvecký kroužek
 • plavecký kurz
 • angličtina
 • lyžařský kurz

Více informací naleznete v Menu Zájmová činnost.


Z našich dalších aktivit

 • evropský týden mobility
 • návštěvy divadelních představení
 • tématické výlety - polodenní
 • návštěva okresní knihovny, muzea loutek a výstav
 • pravidelná setkání s rodiči - oživlá zahrada, vánoční besídka, jarní dílny s rodiči, rozloučení se školáky
 • oslavy různých svátků (vánoce, masopust, velikonoce MDD, Den matek, apod.)
 • příprava na zápis do ZŠ, návštěva 1. ročníku ZŠ
 • nocování v MŠ
 • návštěva dopravního hřiště, hasičů
 • spolupráce se Zdravým městem – Den Bez aut, Den Země, Biojarmark, Prevence úrazů,...